Komerční zóna

Dobrovíz

Chceme rozšířenou část zóny změnit tak,
aby ji využil jeden větší investor. Už dnes je zde povolena výstavba pěti menších budov.
Pokud se zóna změní, bude plocha budov,
a tím pádem i dopady na životní prostředí, menší,
než na jaké má dnes zóna platná povolení.

mene kamionu

Méně nákladních automobilů

Zóna má platné povolení pro 380 nákladních automobilů denně. Po změně pro velkého investora se povolení sníží na 300 nákladních automobilů.

zadny kamion

Žádný kamion v obci

Pokud v zóně bude velký investor, bude zákaz vjezdu kamionů do obce až do otevření obchvatu kontrolovat obecní policie při provozu nové haly.

mensi stavba

Menší stavba

Změna dovolí postavit jen jednu budovu o rozloze 95 000 m2. Platné povolení umožňuje postavit dalších pět hal v součtu větších o 13 000 m2.

nakladaci mista

Méně nakládacích míst

Platný povolený počet nakládacích ramp pro kamiony je dnes 331. Po změně se jich postaví jen 154.

sipka
vodne stocne

Zdarma vodné a stočné

Obyvatelé obce budou po posílení čistírny odpadních vod osvobozeni od platby za vodné a stočné

semafor

Nový semafor

Díky výstavbě velké budovy ohlídá bezpečnost dětí před osobními auty nový semafor u školky.

penize obci

1,7 milionu ročně obci

Po stavbě velké budovy obec ročně získá na dani z nemovitosti 1,7 milionu korun, a to i bez případného navýšení daně využitím daňového koeficientu.

nove stromy

Nové stromy

Podél residenční zástavby budou vysázeny nové stromy a postavena protihluková stěna.

nizsi stavby

Nižší stavby

Střecha velké haly bude o šest metrů níž nad terénem, než při stavbě více menších hal.

stavebni prace

Stavební práce jen 8 měsíců

Velká hala se postaví za osm měsíců. Dnes povolených více hal zatíží obec stavební činností na pět let.

miliony

10,5 milionu obci

Po dostavbě velké budovy získá obec zbylý poplatek za stavební povolení a kolaudaci 10,5 milionu Kč.

mhd

Rozšíření MHD

Po zprovoznění velkého investora přibude až 28 spojů MHD denně a obec Dobrovíz bude moci ovlivnit počet projíždějících spojů; vznikne nová zastávka přímo v zóně.

Srovnání: již platná povolení a zvažovaná změna

Nové povolení, o které usilujeme, je přísnější než to, které již dnes pro rozšíření zóny platí. Zejména se sníží povolený počet nákladních automobilů a sníží se celková zastavěná plocha zóny. Místo pěti dalších budov bude stát budova jen jedna. Zóna s jedním velkým investorem bude představovat menší zátěž životního prostředí než zóna s větším počtem menších firem.

Maximální parametry získaných povolení od roku 2005

Nový "Amazon"

amazon amazon

Nový "Amazon"

Maximální parametry
získaných povolení
od roku 2005

Po schválení změny

Zastavěná plocha159 000 m2172 000 m2menší o 13 000 m2
Počet nákladních ramp pro kamiony164331méně o 167 ramp
Počet nákladních automobilů za dennejvýše 300380méně o 80 za den
Počet pracovníků2 4002 500méně o 100 pracovníků
Počet osobních aut za den1 3001 250více o 50 aut
Omezení kamionůznačení, policejní hlídka u vjezdu do obce do zprovoznění obchvatuznačeníkamiony ohlídá policejní hlídka
Dopravní opatřenísemafor u přechodu k mateřské školežádnésemafor před mateřskou školou
MHDlinky A26, 319 a 306linky A26 a 309více o 28 spojů denně
Čistírna odpadních voddvounásobná kapacita oproti dneškuKapacita čističky čtyřnásobně překračuje počet obyvatel obceObčané nebudou platit stočné, náklady na provoz ponese komerční zóna
Zatížení stavbouosm měsícůpět let (postupná výstavba)kratší o několik let
ObchvatObchvat bude postaven jen v případě příchodu velkého investora / zaměstnavatele. Realizaci zajistí developer, kraj, ministerstva a EU. Bez příchodu velkého investora se druhá fáze obchvatu stavět nebude. Druhá fáze obchvatu se bude stavět jen při příchodu velkého investora / zaměstnavatele

Třináct úspěšných let komerční zóny Dobrovíz

2001

Schválení Územního plánu

Dosavadní přínosy zóny

Obchvat

Podle současných povolení není výstavba druhé poloviny obchvatu podmínkou pro rozšíření zóny. Pokud se však zóna změní tak, aby byla připravena pro velkého investora, obchvat a související dopravní opatření budou realizovány spolu s příchodem investora. Stavbu budeme spolufinancovat a tento postup je už projednaný se Středočeským krajem a ministerstvy pod záštitou vládní agentury CzechInvest. První část obchvatu jsme stavěli na vlastní náklady. Beze změny se zóna rozšíří o několik menších investorů v pěti budovách, a bude tak v součtu větší, než s jedním velkým investorem. V takovém případě však druhá část obchvatu postavena nebude.

obchvat

1. etapa (postavena 2010)

První část obchvatu obce jsme na vlastní náklady postavili v roce 2010. Stála 75 milionů korun. Stávající povolení s výstavbou druhé části obchvatu nepočítá a beze změny rozšíření zóny na jednu halu pro velkého investora se druhá část obchvatu stavět nebude.

2. etapa (výhled)

Druhou polovinu obchvatu postavíme spolu s příchodem velkého investora. Projektová dokumentace je už připravená. Platit ho budeme my, kraj a EU. Pokud zóna zůstane v nyní schválené podobě, tedy nepřipravena pro velkého investora, obchvat ani související opatření se realizovat nebudou.

Projekt Amazon

Mýty

#1 Bude to obrovská hala!

Nebude. Oproti stávajícímu povolení bude hala o jeden hektar menší. Také bude oproti stávajícímu povolení o šest metrů níž nad terénem a bude mít méně nakládacích ramp.

#2 Bude tam 450 kamionů denně!

Nebude. Průměrně se u Amazonu otočí 62 nákladních automobilů denně. Ve špičce jich bude přijíždět kolem stovky. Amazon používá moderní „swap body“ systém a jízdy kamionů minimalizuje díky efektivnímu využití kapacity kontejnerů.

#3 Kamiony budou jezdit městem!

Nebudou. Než bude otevřen obchvat, dohlédne na dodržování zákazu vjezdu kamionů do obce hlídka obecní policie z Hostivic vyčleněná speciálně pro tyto účely.

#4 Amazon zaměstná 5 000 lidí!

Amazon zaměstná v běžné směně 800 lidí. Ve špičce, která trvá tři měsíce v roce, zaměstná v jedné směně maximálně 1 700 pracovníku. Centrum bude celý rok pracovat na dvě směny.

#5 Nikdo nikomu nic o změně neřekl!

Od května 2013 probíhala jednání se zástupci obce a zóna Dobrovíz byla jen jednou z mnoha lokalit, kterou společnost Amazon zvažovala. Na konci léta byla předložena dokumentace ke zmeně územního rozhodnutí obci. Od té doby se konají pravidelné schůzky. Nesmírně nás mrzí, že se informace nedostaly k občanům.

#6 Pořád se tu staví!

Jen jedna velká budova bude hotová za osm měsíců. Pokud zóna zůstane v dnes povolené podobě, bude se zaplňovat postupně a stavební práce se protáhnout na pět let.

#7 Životní prostředí? To vás vůbec nezajímá!

Ale zajímá. Na čtvrtině zóny bude jen zeleň. Mezi soukromými domy a zónou vysázíme řadu stromů a v neposlední řadě všechny budovy v zóně jsou postavené tak, aby spotřebovávaly co nejmíň energie.

#8 Ničíte památkovou zónu!

Kamiony do obce nesmějí, ohlídá to stálá policejní hlídka. Kromě toho bude také v případě změny pro velkého investora co nejdříve stát obchvat obce.

#9 Vy máte zisky a my? Nic!

Zóna je realizována od roku 2001. Obec profitovala na prodeji soukromých pozemků a platíme jí za dokončení každé z budov. Přispíváme na kulturu, sport a další akce, spolupracujeme se Sokolem. Jen na dani z nemovitosti po změně obci ročně zaplatíme 1,7 mil. Kč.

Zájem o Prahu-západ

Praha západ byla vždy středem zájmu velkých firem. V posledních třech letech se navíc poptávka výrazně zvýšila. Zóna v Dobrovízi se zatím nerozrostla o menší firmy proto, že vyjednáváme o možném příchodu velkého investora. Pokud změna zóny neproběhne, postupně se i tak zaplní větším počtem menších firem podle stávajícího povolení. Více menších investorů by v součtu představovalo větší zátěž životního prostředí než jeden velký investor.

Nově obsazené průmyslové zóny v Praze-západ (m2):

Nově obsazené průmyslové zóny v Praze západ (m2)

Zdroj: CBRE 2013

Panattoni Europe

Developerem komerční zóny Dobrovíz je společnost Panattoni. Naším cílem je podpořit místní podniky tím, že jim poskytneme multifunkční areály pro skladování a výrobní činnost přizpůsobené na klíč požadavkům klientů. Od zahájení činnosti ve střední a východní Evropě v roce 2005 jsme dokončili projekty o celkové rozloze 1,8 milionu m2.

Kontaktujte nás

ČESKÁ REPUBLIKA

Slovanský dům
Na Příkopě 859/22
110 00 Praha 1
Tel: +420 225 341 321

Email: czinfo@panattoni.com

Hotline
225 341 321